Як заохотити дитину до читання

 Поради читачам
Пам'ятка читача

1.Перед тим як розпочати читання, вибери
книжку, в якій розкривається зміст матеріалу, що ти
вивчаєш.
2. Пам'ятай, шо читання - одне з найважливіших занять у самоосвіті і ставитися до нього треба серйозно.
3. Слід урізноманітнювати  прийоми і способи читання.
4. Читаючи, думай,  шукай  головне, основне, найістотніше.
5. Не поспішай, «не ковтай» книгу, вдумайся в логіку і зміст того, що ти читаєш. 
6. Домагайся, щоб кожне речення, кожне слово, термін, фраза були добре зрозумілі, не залишай незрозумілого.
7. Читай з олівцем у руках, роби потрібні помітки.
8. Обов'язково законспектуй прочитане.
9. Розпочату роботу доводь до кінця.
10. Не залишай книжку недочитаною - головне може'бути попереду.
11. Прочитавши, обдумай, чого навчила тебе книга.
12. Прочитане спробуй пов'язати з життям, з практикою, досвідом.
13. Не забудь пов'язати те, що читаєш з раніше вивченим і уявити його в системі знань.
14. Не поспішай кликати на допомогу інших, коли щось не зрозуміло. Намагайся розібратися самостійно.
15. Де потрібно — змушуй працювати й уяву.
16.Читай не тільки «зліва направо», а й повертайся до прочитаного: повторення — найкращий засіб закріплення прочитаного.
17. Навчись критично сприймати прочитане.

 

                                              Як читати книжку
 1.Пам'ятай: читання — одне з найважливіших завдань у самоосвіті, ставитися до нього треба серйозно.
2.Внутрішньо налаштовуйся на читання. Не поспішай, не «ковтай» зміст книжки, а читай уважно, вдумливо, намагайся запам'ятати прочитане.
3.Зміст треба осмислювати. Не можна допускати механічного фіксування тексту.
4.Вчися читати швидко, не проговорюючи про себе, охоплюй поглядом цілі фрази, речення.
5.Для свідомого сприймання прочитай передмову, перегортаючи сторінки, обміркуй заголовки.
6. Коли шось незрозуміло, не поспішай гукати на допомогу  інших.  Спочатку  спробуй самостійно розібратися. Користуйся словниками, довідниками.
7.Роби помітки, виписки, за потреби склади план (тези, конспект).
8.Найцікавіше запам'ятай. Порівнюй прочитане з уже відомими фактами, знайди йому місце в системі знань.
9.Прочитавши книжку, обміняйся думками і враженнями про неї з друзями, дай оцінку. Згадай основні образи, події, думки.
10.Порівняй власну думку про книжку з відгуками і рецензіями на неї: один розум добре, а колективний — краще.
11.Зроби відповідні записи про книжку в читацькому щоденнику.


     Як працювати над тематичними  

                          виписками


1.Вибрати з тексту необхідний матеріал і виписати його на картки у вигляді цитати в такій послідовності: цитата, прізвище та ініціали автора твору, назва твору, видавництво, рік і місце видання, розділ книги чи том, сторінка.
2.Якщо з цієї сторінки беруться ще цитати, то посилання на джерело робиться так: «Так само». Коли ж цитата береться з іншої сторінки книжки, то пишеться: «Так само» й вказується сторінка.
3.Чужі слова потрібно наводити з абсолютною точністю, не вириваючи їх з контексту.
4.Якщо під час цитування доводиться робити
5.пропуск окремих слів, то в цитаті замість пропущених слів ставиться три крапки (...).
6. Цитати у вигляді самостійного речення оформляються за' правилами пунктуації при прямій мові.
7.Якщо цитата є складовою частиною думки того, хто пише, то вона береться в лапки і пишеться з малої букви.
8.На полях перед цитатою або у верхній частині доцільно давати її короткий заголовок, тобто одним чи кількома словами передати основний зміст цитованого тексту.


Як вчити вірш напам'ять
1.Уважно двічі-тричі прочитай увесь вірш.
2.Обміркуй зміст твору, умовно розділи його на смислові частини.
3.У кожній такій частині правильно визнач інтонацію, з якою будеш читати, розстав логічні наголоси, визнач паузи та темп читання.
4.Навчися читати вголос, дотримуючися цих вимог, спочатку кожну частину, а відтак - увесь вірш.
5.Тепер без допомоги підручника спробуй пригадати вірш, повтори кожну частину по пам'яті.
6.Візьми книжку. Читаючи напам'ять, перевіряй, чи правильно запам'ятав текст.
7.Відклади підручник, двічі чи тричі продекламуй увесь вірш.
8.Запам'ятай: знання тексту вірша треба довести до автоматизму. Це дасть змогу зосередитися на виразності читання.
9.Перед уроком уявно продекламуй вірш ще раз. Якщо ти не задоволений звучанням окремих рядків, то ще є час усунути недоліки.

 

Як працювати з книгою
1. Для ознайомлення в загальних рисах зі змістом книги необхідно:
а) прочитати титульну сторінку — прізвище автора, заголовок, рік видання;
б)прочитати анотацію (коротку інформацію про цю книгу), вміщену на зворотному боці титульної сторінки;
в)уважно ознайомитися зі змістом, вміщеним або
в кінці книги, або після титульної сторінки;
г)прочитати передмову або вступ.
2. Під час читання потрібно:
а)  звернути увагу на назви окремих розділів, частин, параграфів тощо;
б) вдумливо ставитися до слів і словосполучень, виділених різними шрифтами (розрядкою, курсивом півжирним та ін.);
в)з'ясувати значення незрозумілих слів за допомогою словників та енциклопедій;
г)звернути увагу на посилання (позначаються зірочкою або цифрою) і зразу ж уважно прочитати пояснення (внизу сторінки).
3. Для засвоєння змісту прочитаного необхідно:
а)поділити прочитаний матеріал на частини, виділити в них найголовніше;
б)скласти план (простий, складний), тематичні виписки, тези або конспект.

 

Як читати науково-пізнавальну літературу
1.Необхідно уважно проглянути книгу (починати слід із титульного аркушу), ознайомитися зі змістом книги, зрозуміти, з яких розділів вона складається, у якій послідовності розташовується матеріал, які є ілюстрації.
2.Слід уважно прочитати анотацію, передмову, вступ, післямову, висновки; це допоможе краще зрозуміти зміст, призначення і мету книжки, отримати пораду, як треба читати книгу.
3.Ознайомитися безпосередньо з основним текстом.
4.Читати треба досить уважно, вдумливо, по частинах
5.Необхідно робити виписки, записи незрозумілих слів.
6.Після кожного розділу необхідно спитати себе, чи все зрозуміло, що треба перечитати ще раз.
7.Записати всі відповіді про прочитану книжку в «Читацький щоденник».
8.Ви помітили, діти, що читання наукової і науково-пізнавальної літератури — це найкраща «розумова гімнастика». І тому, хто добросовісно її виконує, вона приносить справжню насолоду. І тоді найскладніші книжки стають захопливими і доступними.

 

Правила користування бібліотекою
1.Вибрані для читання книжки можна тримати вдома не більше 10 днів, тому що їх хочуть прочитати ще багато твоїх товаришів.
2.Якщо в тебе змінилася адреса — повідом бібліотекаря. А якщо ти від'їжджаєш назавжди, то обов'язково поверни всі бібліотечні книжки.
3.Тому, з ким трапилася біда, — випадково загубилася бібліотечна книжка, — потрібно прийти до бібліотеки і розказати про це. Бібліотекар завжди допоможе тобі. Підкаже, яку книжку можна принести замість загубленої.
4.А почитати журнали або книги, які є в бібліотеці в одному примірнику, можна лише в бібліотеці.


 

Корисні поради читачам

20 ПРИЧИН ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

( Поради юному читачеві )

Читання може принести вам величезну користь.Читаючи, ви зможете:

1. Використовувати свою фантазію. Читаючи книгу, ви фантазуєте, доповнюючи картину, описану автором. Таким чином ви розвиваєте свою уяву.

2. Зрозуміти, що книги кращі, ніж кіно. При читанні ви використовуєте свою уяву, аби створити в голові повну картинку. Ви робите її такою, яка подобається саме вам. Жоден голлівудський режисер не розповість вам історію краще, ніж ваша уява.

3. Навчитися дивитися з різних точок зору. Читаючи різні книги на одну і ту ж тему, або книги, ідея яких різниться з вашою думкою, ви розвиваєте в собі здатність бачити речі з різних точок зору.

4. Поставити під сумнів ваші переконання. Час від часу ви стикатиметеся з ідеями, які кидають виклик тому, в що вірите ви. Це дає вам можливість ще раз переконатися в правильності ваших поглядів або визнати їх невірними і відмовитися від них.

5. Розширити кругозір. Читаючи книги різної тематики, ви стаєте більш різносторонньою людиною.

6. Стати цікавим співрозмовником. Читання всілякої літератури робить вас ерудованим співрозмовником, здатним підтримати бесіду на будь-яку тему.

7. «Убити» час в дорозі. Якщо вам часто доводитися їздити в поїздах, автобусах або на метро, читання допоможе вам не нудно і з користю провести час в дорозі.

8. Завоювати довіру. Оскільки, читаючи, ви багато думаєте і стаєте все розумнішими і розумнішими, ваша упевненість в собі зростає, ви починаєте більше довіряти самому (самій) собі.

9. Змінити негативні звички. Використовуйте читання, як заміну вашим негативним звичкам. Замість того, щоб займатися даремними справами, почитайте книгу.

10. Здолати труднощі. Якщо ви переживаєте важкі часи, взнайте з книг про людей, які потрапляли в подібні ситуації, взнайте звідки вони брали сили не задаватися і йти далі.

11 Поліпшити вашу мову. Хороші автори позитивно впливають на грамотність вашої мови, а регулярне читання допоможе вам поліпшити вашу здатність виражати свої думки.

12. Дізнатися про час, в якому ніколи не жили. Дізнайтеся про минуле за допомогою історичних книг.

13. Познайомитися з людьми, яких ніколи не зустрічали. Читайте біографії, вони познайомлять вас з найуспішнішими і найвизначнішими особистостями, які будь-коли жили.

14. Розширити ваш словарний запас. Ви стикатиметеся з новими для вас словами, значення яких ви зможете зрозуміти із змісту книги або із словника. Таким чином ваш словарний запас буде розширюватися.

15. Отримати задоволення. Добре написаний роман може бути неймовірний приємним.

16. Поліпшити вашу концентрацію і зосередженість. Практика підвищення розумової активності під час читання підвищить вашу здатність концентруватися.

17. Тренувати розум. Думайте про читання як про вправу для вашого розуму. Так само як ви повинні підтримувати у формі ваше тіло, так само ви повинні підтримувати у формі ваш розум.

18. Менше дивитися телевізор. Використовуйте читання, як заміну телебаченню.

19. Попрощатися з нудьгою. Як тільки ви візьмете читання в звичку, у вас завжди буде чим зайнятися, якщо ви занудьгуєте.

20. Зняти напругу. Читання розслабляє, знімаючи таким чином стрес. Використовуйте це кожного разу, коли відчуєте, що ви переобтяжені.

 

ЯК НАПИСАТИ ВІДГУК ПРО КНИГУ
1 Дуже уважно прочитай книгу. Обдумай її зміст, з’ясуй:
- про що говориться в книзі;
- хто головні герої;
- чи подобаються тобі характери героїв та їх вчинки;
- які питання виникли під час читання;
- що тобі в книзі не сподобалось.
2 Про науково-популярну книгу відгук пишеться по-іншому.
3 Подумай над такими питаннями:
- чи зацікавила тебе книга;
- про що нове ти дізнався з неї;
- чи хочеш продовжувати читання на таку ж тему;
- чи не важка книга за змістом і за формою викладення;
- що не подобається тобі в книзі.


Мої правила поведінки в Інтернеті

1.    Я поводжуся чемно і не ображаю інших.
2.    Негайно закриваю погані веб-сайти.
3.    Зберігаю свій пароль у таємниці.
4.    Розповідаю своїм батькам про проблеми та користуюся їхньою підтримкою.
5.    Шукаю цікаві веб-сайти і обговорюю їх з друзями.
6.    Я знаю, що можу бути легко обманутий, і тому не повідомляю нікому свої реальні ім’я, номер телефону та домашню адресу.
 
Комментарии: 1
  • #1

    Светлана (Четверг, 09 Август 2018 11:10)

    Очень нужная, полезная информация