План роботи на 2016-2017 н.р.

Аналіз роботи бібліотеки за 2015 – 2016н.р.

 

Шкільна бібліотека є структурним підрозділом гімназії, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу. Свою роботу вона організовує спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації.

У  2015-2016 навчальному році робота бібліотеки гімназії №11 була побудована згідно  Закону України «Про бібліотечну справу» від 27.01.1995 №32/95 ВР, наказу МОН України від 14.05.1999 р. № 139 «Про затвердження Положення про бібліотеки ЗНЗ», постанов Кабінету Міністрів України, відповідних наказів Департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації,  відділу  освіти  Добропільської міської ради,  Добропільського НВК №1.

         Робота бібліотеки ведеться згідно річного плану. Вона спрямована на національне, громадське, трудове, естетичне виховання; виховання культури читання учнів, поповнення і збереження книжкових фондів; керівництво позакласним читанням. Робота бібліотеки НВК №1 у  2015-2016  навчальному році спиралася на вирішення завдань по  інформаційному забезпеченню навчально-виховного процесу та здійснювала інформаційно-бібліографічний супровід упровадження Державних стандартів освіти.

Завідуюча бібліотекою Ляшенко  Л.П.  на протязі року:

×          здійснювала системну, цілеспрямовану допомогу школярам в успішному засвоєнню навчальних програм, розвитку їх творчого мислення, пізнавальних інтересів і здібностей з використанням бібліотечного ресурсу;

×          надавала інформаційну підтримку педагогічним працівникам у підвищенні методичної культури та педагогічної майстерності, допомогу в діяльності вчителів й учнів в освітніх проектах;

×          формувала в учнів навички незалежного користувача бібліотеки, навчали користуватися книгою й іншими носіями інформації, пошуку, відбору й критичній оцінці інформації;

×          удосконалювала традиційні  й освоєнні  нові  бібліотечні технології. Забезпечували  можливості найбільш повного й швидкого доступу до документів. Надавали  методичні  консультаційні допомоги педагогам, батькам, що вчаться в одержанні інформації.

×          Використовувала різні форми проведення масових заходів.

 

На виконання наказу відділу освіти Добропільської міської ради № 376 від 10.12.2015 року «Про збереження навчальної літератури та проведення міської акції «Живи, книго!», плану роботи шкільної бібліотеки з метою утвердження статусу книги як джерела знань у безперервному освітньому процесі, збереження навчальної літератури, виховання бережливого ставлення  до книги колектив НВК №1 прийняв участь у шкільній акції «Живи, книго!». Головне завдання  акції – підвищення інтересу учнів до книги як джерела знань, розвиток у них пошуково-дослідницьких навичок отримання інформації, виховання бережливого і відповідального ставлення до навчальних підручників, художньої, науково-популярної та іншої літератури. По рішенню педради підручники видає учням бібліотекар разом з класними керівниками у присутності активу учнів, батьків. Облік виданих підручників ведеться у читацькому формулярі кожного учня. Раз на семестр оргкомітет проводить рейди-перевірки підручників у класах. Підсумки відображено на стенді «Живи, книго!». У класах продовжують роботу пеости бережливих, які контролюють стан підручників та допомагають бібліотекарю у роботі з боржниками. Останній день кожного місяця – санітарний день, проводиться знепилювання книжкового фонду.  Систематично проводиться  робота з читацькими формулярами з метою виявлення боржників. У 2015- 2016 н.р. збережено підручників на 96%. Загублених немає, зіпсовано 7 примірників. Систематично працює «Книжкова лікарня», до складу якої входять учні 5-9 класів. Вони проводять ремонт книг у позаурочний час, відремонтовано 85  книжок. За 2015-2016 н.р. бібліотечний фонд поповнився підручниками за державний кошт на 1096 примірників на суму 26374, 21 грн., за батьківські кошти – на 12 примірників на суму 600 грн.

 Книга постійне джерело знань, здобутих людством протягом віків. Спілкування з книгою допомагає дитині оволодіти  певною сумою знань. Отже, заходи, які проводить бібліотека, орієнтовані на пробудження інтересу до книги, виховання бережливого ставлення до книги:

üцикл бесід та консультацій  «Правила поводження з підручником», «Скільки коштує підручник», «Як працювати з книгою»  тощо;

üекскурсії до бібліотеки «Бібліотека – книжчин дім»;

üвересневі зустрічі «У Читалії веселій»;

ü«День відкритих дверей» для батьків та учнів;

üперегляд літератури «Улюблені книги – улюблені герої»;

üлітературна зустріч «Хатинка дядька Тома»;

üінтелектуальна гра  «Поєдинок ерудитів»;

üмовний конкурс «Шануймо рідне слово»;

üлітературна вітальня «Ще не було епохи для поетів, але були поети для епох» (за творчістю Л. Костенко);

ü цикл голосних читань до річниці памяті І.Франка «Вогняне слово Каменяра»;

üміський конкурс «Кращий читач -2016»;

üтиждень дитячого читання;

üлітературна вітальня «За Україну молюся»;

üкнижкові піжмурки;

üлітературний флешмоб «Читати модно»;

üлітературний медіа-експрес «Книги – ювіляри 2016 року»;

üкнижкові виставки:   «Є така держава – наша Україна, і є її невтрачений народ», «Країна мрій і фантастики», «Книги – ювіляри 2015 року», «Сучасні письменники – дітям», «Для вас, ерудити», виставка-інсталяція «Чарівний світ захоплень», «І живе наш народ у співучому слові», «Мій край – моя історія жива», «Зі світу по рядку», «Поезія – це завжди неповторність».

Книга – головний засіб навчання. Читати систематично й осмислено навчає навчальний заклад, і багато в чому читацька доля дитини залежить від того, наскільки бібліотекар разом із педагогами прилучає учнів до книги, закріплює навички читання, розвиває художній смак і самостійність суджень, розширює діапазон читацького досвіду та знань.

Бібліотека – структурний підрозділ освітнього закладу, діяльність якого націлена на  накопичування, оброблення, зберігання та поширення інформації для забезпечення освітнього процесу інформацією та ресурсами. Сьогодні важко уявити ефективне виконання зазначених завдань без використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), саме ІКТ допомагають зробити бібліотеку сучасною, розширити її інформаційний простір. . За допомогою  традиційних  додатків до Microsoft, як PowerPoint, Publisher, Excel, укладено  інформаційні списки літератури, списки літератури для позакласного читання,  надруковано  пам’ятки  , буклети («Електронні підручники»),  підготовлено та цікаво проведено віртуальні книжкові огляди [ «Мій рідний край – Донеччина». Додаток  14 на диску  ]; створено  презентації з доповненням  аудіо- та відео вставками, чим забезпечено  мультимедійний супровід бібліотечних уроків, масових заходів, позаурочних заходів , виступів на семінарах (презентація «Вогнева підготовка»);  створено та поповнюється  електронний  фонд творів українських та зарубіжних письменників тощо. Учні школи теж мають змогу використовувати ІКТ, інформаційні ресурси шкільної бібліотеки для підготовки своїх презентацій, творчих робіт [ «Мій улюблений герой» ] .  

Однією із форм роботи з  формування творчої, всебічно розвиненої  особистості є організація гуртка інтелектуальних ігор «Ерудит» для учнів 8-11 класів, створений на базі бібліотеки.  Мета гуртка – виховання пізнавального інтересу, створення  позитивної мотивації навчання і освіти, формування вмінь і навичок самоосвіти, розвиток пізнавальної активності та самостійності, консолідація учнів для підвищення їхнього інтелектуального рівня, навчання нестандартно мислити, формування в гімназії атмосфери творчого пошуку. .     Робота гуртка  орієнтується в різних напрямках : наука, техніка, історія, краєзнавство, екологія.  Інтелектуальний гурток «Ерудит» створено як суспільне об’єднання, додаткову позакласну форму освіти учнів. Гурток  об’єднує гімназистів з широким колом  інтересів.  У своїй роботі використовую різноманітні форми інтелектуальних ігор: конкурси ерудитів, брейн-ринги, «Що? Де? Коли?», ерудит-лото, «Реалії», «Ерудит-квартет», «Своя гра» тощо. Щороку у жовтні ми проводимо  місячник інтелектуальних ігор, де приймають участь учні 5 – 6 класів, 7-9 класів, 10 - 11 класів у три етапи, за підсумками  місячника переможців нагороджуємо цікавою літературою. Результатом  цієї роботи є призові місця  у міських інтелектуальних іграх  «Інтелектуальна карусель» (ІІІ місце)  та «Крок вперед»(І місце).

Одним із головних завдань шкільної бібліотеки є виховання в учнів інформаційної культури читання, вміння користуватися бібліотекою, набуття потреби в систематичному читанні літератури для розвитку творчої думки, пізнавальних інтересів і здібностей, успішного засвоєння факультативних курсів, предметних гуртків тощо.

Диференційована система бібліотечно-інформаційної освіти   систематична і пронизує всі напрямки діяльності шкільної бібліотеки. Постійно йде пошук оптимальних форм і методів формування інформаційної культури школярів. В цьому навчальному році було створено збірку бібліотечних уроків «Сучасний бібліотечний урок» ( схвалено  радою методичного кабінету  протокол № 5 від 23.12.2015 року). Система  бібліотечних уроків допомагає учням послідовно освоювати елементи інформаційної культури, набувати вмінь роботи з книгою, електронною інформацією, періодичною пресою. Шкільний бібліотекар формує у школяра навички використання книжкових фондів, навчає читача вільно орієнтуватися серед інформаційних джерел, аналізувати і робити свої узагальнення щодо отриманої інформації. На початку навчального року затверджується графік проведення бібліотечних уроків згідно з тематикою факультативного курсу «Основи бібліотечно-бібліографічної та інформаційної культури». Для проведення бібліотечних уроків використовуються уроки позакласного читання та години, відведені для позакласної виховної роботи.

Одним з головних і перспективних напрямів роботи шкільної бібліотеки є створення бібліотекарем та підтримка власного веб-сайту.  Сайт шкільної бібліотеки – це візитівка в інформаційному просторі, ресурс, що сприяє просуванню бібліотечної діяльності, реалізації її інформаційної функції. Сайт має розгалужену структуру – 15 основних сторінок та 20 допоміжних, які детально доповнюють та розкривають зміст основних. Можна виділити три головних завдання, які покладені на електронний засіб:

·        надання первинної інформації про бібліотеку, склад її послуг, фонди, заходи;

·        допомога дітям в орієнтуванні на цікаві й корисні інтернет-ресурси;

·        популяризація читання, впровадження нових форм роботи з книгою.

Сайт привертає увагу школярів до подій  бібліотечного життя,  інформує про бібліотечні послуги,  спонукає до читання книг,  стимулює пошук шляхів співробітництва.

 

 Основні завдання і напрямки діяльності бібліотеки на 2016 – 2017 н.р.

 

     Бібліотека – один із найважливіших продуктів розвитку людської цивілізації. Вона – основа освіти й самоосвіти, тому що за своєю суттю є Берегинею людського знання. Бібліотека відіграє важливу роль у формуванні творчої, працелюбної особистості, розвитку в неї індивідуальних здібностей і талантів, забезпечення умов самореалізації, духовного самовдосконалення, формування вмінь міжособистісного спілкування.

   Головні завдання  бібліотеки НВК №1: найповніше інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу; надання інформаційно-методичної допомоги учням і педагогам в оволодінні  основами наук і організації навчально-виховного процесу; виховання в учнів інформаційної та читацької культури, уміння користуватися літературними джерелами бібліотеки, формування в учнів потреби в систематичному читанні літератури, яке сприяє розвитку творчої думки, пізнавальних інтересів і здібностей. У новому навчальному році бібліотека продовжує працювати над проблемою «Формування інформаційної культури учнів в умовах інформатизації суспільства».

 Для виконання цих завдань визначено основні напрямки роботи бібліотеки:

·         моделювання універсального бібліотечного фонду, що відповідає профілю закладу, змісту освітнього процесу, його інформаційним, виховним та культурологічним функціям, а також запитам, інтересам користувачів;

·        максимального розкриття фонду через сучасні форми наочної популяризації літератури та оптимізацію довідково-бібліографічного обслуговування;

·        формування інформаційної культури користувачів бібліотеки;

·        упровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій та використання медіа-ресурсів у практиці роботи;

·        створення умов у шкільній бібліотеці для позитивної мотивації читання.

Одним із найважливіших завдань роботи шкільної бібліотеки є завдання середньої освіти: «…виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй» (Стаття 5 Закону України «Про освіту»).

В основі роботи шкільної бібліотеки незмінним залишається динамічне гармонійне співвідношення різноманітних форм і засобів виховання на основі гуманістичного осмислення єдності внутрішнього світу особистості.

 

 Обслуговування читачів

№п/п

Зміст  роботи

Термін виконання

Відповідні

1.

Організація інформаційно-маркетингової діяльності

 

 

 

1.1

 

Вивчення і задоволення інформаційних потреб читачів

Протягом

року

 

Бібліотекар

 

1.2

Регулярно проводити колективні та індивідуальні бесіди з читачами про  «Правила користування бібліотекою»

 

Протягом

року

 

Бібліотекар

 

1.3

Екскурсія до бібліотеки «Бібліотека – книжчин дім».

Вересень

 

Бібліотекар

 

1.4

Моніторинг читацьких інтересів, динаміки читання учнів засобами спостереження, бесіди (1-11 кл.)

 

Протягом року

 

Бібліотекар

 

1.5

Аналіз читацьких формулярів: «Що читаємо? Як читаємо?»

Грудень

 

Бібліотекар

 

1.6

Інформаційно-бібліографічне забезпечення початку навчального року, першого уроку.

 

Серпень

Бібліотекар

 

1.7

Звірка читацьких формулярів зі списками учнів по класах та списком працівників закладу.

 

Вересень

 

Бібліотекар

 

1.8

Перереєстрація читачів, виявлення їх інтересів до певних тем, інформаційних потреб.

 

Вересень

 

Бібліотекар

 

1.9

Аналіз забезпечення навчальними програмами, підручниками та навчальними посібниками учнів навчального закладу на 2013 – 2014 н.р. Підготовка відповідної інформації.

 

Серпень

 

Бібліотекар

 

1.10

Створення бази електронних підручників 4 – 11 класи

 

Вересень

 

Бібліотекар

1.11

З метою залучення читачів до бібліотеки:

- поповнити фонд новими виданнями;

- популяризація фонду засобами книжкових виставок, оглядів, масових заходів

 

Протягом року

 

Бібліотекар

2.

  Індивідуальна робота з

   читачами - учнями 

 

 

 

2.1

Організація інформаційної діяльності по спрямуванню національного самоусвідомлення і духовного становлення учнів – користувачів бібліотеки .

Протягом року

Бібліотекар

2.2

Рекомендаційні бесіди з учнями під час видачі літератури «Що ми читаємо».

 

Протягом року

 

Бібліотекар

2.3

Бесіди про прочитану книгу

 

Протягом року

 

Бібліотекар

2.4

Бесіди щодо виховання бережливого ставлення до книги:

«Як читати і берегти  книги»

«Самостійний вибір книги»

«Як берегти книгу»

«Про роль книги в житті людини»

 

Протягом року

 

Бібліотекар

2.5

Обслуговування читачів на абонементі та у читальному залі.

 

Протягом року

 

Бібліотекар

2.6

Бібліографічні консультації та бесіди:

·        рекомендаційні бесіди;

·        бесіди про прочитане;

·        реклама книги;

·        консультації біля книжкових виставок

 

Протягом року

 

Бібліотекар

2.7

Індивідуальне  інформування учнів з категорії «Обдаровані діти»

 

Протягом року

 

Бібліотекар

2.8

Залучення нових читачів:

·        екскурсії до бібліотеки;

·        пояснення учням правил користування бібліотекою;

ознайомлення з книжковими виставками, які розкривають фонд бібліотеки.

Протягом року

Бібліотекар

3.

 Співпраця бібліотекаря з вчителями

 

 

 

3.1

Інформаційне забезпечення вчителів – предметників у їх моніторинговій діяльності:

випуск інформаційного бюлетеня про нові надходження підручників, програмової та

-         методичної літератури; 

-         індивідуальне інформування вчителів – предметників про новинки літератури та статті з періодичних видань (щомісячний дайджест «Джерела педагогічної майстерності»);

-         проведення оглядів літератури за тематикою педрад;

-         приймати участь у педрадах;

-         інформаційне забезпечення проведення педагогічних рад.

 

Протягом року

 

Бібліотекар

3.2

Спільна робота бібліотеки та педагогічного колективу щодо збереження фонду підручників:

-         організація видачі – прийому підручників разом з класними керівниками 1 – 11 класів;

- робота з ліквідації заборгованості підручників

 

Серпень

Травень

 

 

 

 

Протягом року

                      

 

Бібліотекар, кл.керівники

 

 

 

 

 

Бібліотекар

 

-         проведення бесід з учнями щодо збереження підручників:

«Як берегти книгу»

«Скільки коштує підручник»

 

протягом року

 

Бібліотекар,

кл. керівники

 

-         організація постів бережливих у класах.

 

вересень

Бібліотекар,

кл. керівники

4.

Масова робота

 

 

 

4.1

Квест «Бібліонавачок»

 

вересень

Бібліотекар

4.2

«День відкритих дверей» для батьків, учнів, вчителів

(реклама фонду бібліотеки

 вересень

Бібліотекар

4.3

 «Улюблені книжки – улюблені герої» - перегляд літератури

 

 вересень

Бібліотекар

4.4

Віртуальна подорож «Величні храми України»

(до річниці Хрещення Київської Русі)

вересень

Бібліотекар

4.5

Хвилина історичної памяті                             «М.С. Грушевський – борець за незалежність України»

27-29 вересня

Бібліотекар

4.6

Інформаційна година «Память трагедії Бабиного Яру»

27-29 вересня

Бібліотекар

4.7

 Тиждень шкільної бібліотеки «Віват , бібліотеко!»

Акція «Подаруй книгу у бібліотеку» (до Всеукраїнського дня бібліотек)

 

26-30 вересня

Бібліотекар

4.8

Літературно-історична година «Хай квітне щаслива моя Україно!»

жовтень

Бібліотекар

4.9

Презентація творчості І.Я. Франка «Я син народу, що вгору йде»

жовтень - грудень

Бібліотекар

4.10

Літературне читання «Вогонь Франківського слова»

жовтень - грудень

Бібліотекар

4.11

Місячник інтелектуальних ігор.

 

жовтень

Бібліотекар,

педагог-організатор

4.12

Інтелектуальні  ігри, вікторини:

-         «Знай, люби, бережи!»;

-         «У світі української літератури»;

-         Конкурсна мозаїка «Я люблю Україну»;

-         «Поєдинок ерудитів»;

-         Літературна гра «Сім-Сім»;

-         Інтелект-кафе «Я пізнаю світ»;

-         Брейн-ринг «Знання і мудрість в незалежній Україні» ;

-         Інтелектуальна вікторина «Зимова круговерть»

Протягом року

Бібліотекар

4.13

Цикл літературних годин з серії «Книги – ювіляри року»:

-         до 90-річчя «Вінні Пух та його друзі»

 А. Мілн;

     -   до 45-річчя «Білий Бім Чорне Вухо» Г.М. Троєпольський;

     - до 125-річчя «Пригоди Шерлока Холмса» А.Конан-Дойла;

    -230 років твору «Пригоди барона Мюнхгаузена»  Р. Распе

листопад

Бібліотекар

4.14

«О, слово рідне, хто без тебе я», усний журнал до Дня української мови й письменності

9.11.15

Бібліотекар

4.15

«За Україну молюся», літературно-музична вітальня за творчістю Д.Білоуса

листопад

Бібліотекар

4.16

Огляд творів серії «Вірні, відважні, вільні»

листопад

Бібліотекар

4.17

Цикл голосних читань «Нові українські казки»

протягом року

Бібліотекар

4.18

«Бути на Землі Людиною», тренінгові заняття до Дня толерантності

листопад

Бібліотекар

4.19

Інформаційна година «Скорботна память поколінь» (до Дня памяті жертв голодомору)

листопад

Бібліотекар

4.20

«На терезах Феміди», правовий турнир до Дня прав людини

грудень

Бібліотекар

4.21

«Скажемо СНІДу  - ні», інформаційна година

грудень

Бібліотекар

4.22

Бібліомарафон «Колесо науки»

 

грудень

Бібліотекар

4.23

Інформаційна хвилинка «Народні свята січня»

 

січень

Бібліотекар

4.24

Тематична година спілкування «Мій рід, моя Батьківщина – це все моя Україна» (до дня Соборності України)

 

21 січня

Бібліотекар

4.25

Інформаційна година «Памяті Героїв Крут»

29 січня

Бібліотекар

4.26

 Свято рідної мови «Барви рідного слова» (До дня рідної мови)

21 лютого

Бібліотекар

4.27

Виставка фотоматеріалів «Історичні факти про Революцію Гідності»

18-24 лютого

Бібліотекар

4.28

«Вічний як вогонь», шевченківські читання

березень

Бібліотекар

4.29

Тиждень дитячого читання

березень

Бібліотекар

4.30

Конкурс «Кращий читач року – 2017»

березень

Оргкомітет

4.31

«У долонях Всесвіту Земля», екологічна година

квітень

Бібліотекар

4.32

Свято книги «Шано тобі, дитяча книго!»

квітень

оргкомітет

4.33

Робота клубу «Ерудит»

 

Протягом року

бібліотекар

 

Організація книжкових виставок

 

 

 

 

1.     «У всіх тисячоліттях і віках, нехай святиться слово Україна»

 

Вересень

бібліотекар

 

2.     «Мій край – моя історія жива»

 

Вересень

бібліотекар

 

3.     «Я пізнаю світ»

 

Вересень

бібліотекар

 

4.     «Країна мрій та фантастики»

 

Вересень

бібліотекар

 

5.     «І живе наш народ у співучому слові»

 

Жовтень

бібліотекар

 

6.     «Шляхами козацької слави»»

 

Жовтень

бібліотекар

 

7.     «Людина у світі законів»

 

Грудень

бібліотекар

 

8. «Соборність України: від ідеї до сьогодення»

січень

бібліотекар

 

9.     «Прочитайте, це цікаво!»

 

Протягом року

бібліотекар

 

10. «Нам із Землею разом жити»

Квітень

бібліотекар

 

11.                       Книжкові виставки до знаменних дат:

 

 

 

 

-         День визволення Донбасу

 

8.09.16

 

 

 

-         День працівників освіти

 

Жовтень

 

 

 

- 150 років від дня народження М.С. Грушевського (1866-1934), українського політичного діяча, історика

29.09.2016

 

 

- 75 –річчя від початку  трагічних подій

у Бабиному Яру

 

Протягом року

 

 

- 110 років від дня народження І.Багряного  (1906- 1963), українського письменника

02.10.2016

 

 

- 80 років від дня народження І.Ф Драча (1936),  українського поета

17.10.2016

 

 

- Книги ювіляри року – 2016- 2017

Протягом року

 

 

 - 150 років від дня народження Дніпрової Чайки (1861-1927), української письменниці, перекладача

01.11.2016

 

 

- 205 років від народження М.С. Шашкевича ( 1811 – 1843), українського письменника, культурно-громадського діяча

06.11.2016

 

 

- 80 років від дня народження

М.С. Вінграновського(1936), українського поета

07.11.2016

 

 

-125 років від дня народження Олеся Досвітнього (1891-1934), українського письменника

08.11.2016

 

 

- День толерантності

16.11.2016

 

 

- 195 років від  дня народження  Ф.М.Достоєвського (1821 – 1881), російського письменника

11.11.2016

 

 

-195 років від дня народження М.О. Некрасова (1821-1878),  російського поета

10.12. 2016

 

 

-135 років від дня народження А.А.Мілна (1882-1956),  англійського письменника

18.01.2017

 

 

- День пам’яті героїв Крут

29.01. 2017

 

 

- 130 років від дня народження Є.Ф. Маланюка (1887 – 1968), українського поета

01.02.2017

 

 

- 205 років від дня народження Чарльза Діккенса (1812-1870), англійського письменника-реаліста

07.02.2017

 

 

-         День рідної мови

21.02.2017

 

 

-Всесвітній день авіації і космонавтики

12.04.2017

 

 

- День Чорнобильської трагедії

26.04.2017

 

 

- День Перемоги

09.05.2017

 

ІІ

Інформаційна та довідково- бібліографічна робота

 

 

 

1.

Інформаційно-бібліографічна робота  

 

 

 

1.1

Вивчення інформаційних потреб вчителів, учнів.

 

Протягом року

Бібліотекар

1.2

       Випуск інформаційного бюлетеня «Публікації в педагогічній пресі»

 

Протягом року

Бібліотекар

1.3

       Випуск інформаційного вісника про нові надходження до бібліотеки.

 

Протягом року

Бібліотекар

1.4

     Інформаційне забезпечення, роботи факультативів, гуртків, шкільних олімпіад, науково-дослідницької діяльності учнів.

 

Протягом року

Бібліотекар

1.5

Підготовка та проведення бібліографічних оглядів літератури, періодики, нетрадиційних носіїв, підручників:

-         на педагогічних нарадах

-         робочих нарадах

-         конференціях

-         семінарах

 

Протягом року

 

 

Бібліотекар

1.6

Складання списків рекомендованої літератури до визначних дат, персоналій, педагогічних нарад, виховних годин , а також для учнів, які потребують індивідуального інформування.

 

Протягом року

 

Бібліотекар

1.7

1.8

Підготовка експрес-інформації.

Популяризація педагогічної літератури.

 

Протягом року

Протягом року

 

Бібліотекар

Бібліотекар

1.9

Бібліотечно-бібліографічне забезпечення особистісних потреб користувачів у навчанні, дозвіллі, вибору професії

Протягом року

 

Бібліотекар

1.10

Інформаційно-бібліографічний супровід календарних знаменних дат.

 

Протягом року

 

Бібліотекар

1.11

Інформаційно-бібліографічний супровід 1 (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

 

Жовтень

Бібліотекар

2

Популяризація бібліотечно – бібліографічних знань

 

 

 

 

 

       1 клас

 

 

 

 

1.Перша зустріч з бібліотекою.

 

 2. Правила поводження з книгою

Жовтень

 

Січень

Бібліотекар

 

         2 клас

1.      Ознайомлення з бібліотекою (екскурсія)

2.     Структура книжки.

3.     Газети і журнали для дітей

 

 

Вересень

Листопад

Лютий

 

 

Бібліотекар

 

    3 клас

1.Структура книжки.

1.     Як добирати книжку.

2.     Періодичні видання для молодших учнів.

 

 

 

Жовтень

Грудень

Березень

 

 

Бібліотекар

 

4 клас

 

1.     Науково-пізнавальна література для учнів.

     2.Довідкове бюро читача.

     3.Як читати книжки.

     4. Щоденник читача.

 

 

 

 

Жовтень

Листопад

Грудень

Березень

 

 

 

 

Бібліотекар

 

          5 клас

1.     Екскурсія до бібліотеки «Подорож у країну книг – бібліотеку»

2.     Бесіда «Твій друг – підручник»

3.     Книга у твоєму житті.

4.     Книга від дошки до дошки. Структура книги.

5.     Виникнення бібліотек.

6.     Різні типи і види книг.

7.     Щоденник читання.

8.     Самостійний вибір книг у бібліотеці.

9.     Літературний турнір «Найуважніший читач»

 

 

 

Вересень

 

Жовтень

Листопад

Грудень

 

Грудень

Січень

Січень

Лютий

Квітень

 

 

 

 

Бібліотекар

 

6 клас

     1.Про роль книги в житті людини.

1.     Ярослав Мудрий – засновник першої      бібліотеки Київської Русі.

2.     З чого складається книга.

3.     Періодичні видання для середнього шкільного віку.

4.     Довідкові видання. Словники, довідники, енциклопедії.

5.     Культура читання.

6.     Що ми читаємо.

7.     Тактильні книги

 

 

Вересень

Жовтень

 

Листопад

Грудень

 

Січень

 

Лютий

Лютий

Березень

 

 

Бібліотекар

 

7 клас

1.     Історія виникнення книги. Розвиток книгодрукування.

2.     Культура читання.

3.     Таблиці ББК. Розміщення фонду.

4.     Довідкові видання: словники, довідники, енциклопедії.

5.     Періодичні видання для середнього шкільного віку

6.     Електрона книга та її майбутнє в бібліотеці

7.     Турнір знавців довідкової літератури.

 

 

Вересень

 

Жовтень

Листопад

Грудень

 

Січень

 

Лютий

 

Квітень

 

Бібліотекар

 

8 клас

1.     Мистецтво бути читачем.

2.     Книжка – духовна скарбниця людства.

3.     Перші кроки назустріч мистецтву. Книжки з мистецтвознавства.

4.     Книги з науки і техніки.

5.     Суспільно-політична література.

6.     Критична література.

7.     Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки

 

 

 

Жовтень

Листопад

Грудень

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

 

 

 

Бібліотекар

 

9 клас

1.     Бібліотека як джерело інформації.

2.     Види інформаційних видань.

3.     Елементи бібліографічного опису.

4.     Методи самостійної роботи з книгою.

5.     Читач у науковій бібліотеці.

6.     Система бібліотечного обслуговування.

7.     Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки. Електронний каталог.

8.     Глобальна мережа Інтернет, засоби безпеки роботи в Інтернет

 

 

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Лютий

Березень

 

Квітень

 

 

Бібліотекар

3

Ведення довідково-бібліографічного

                     апарату

 

 

 

3.1

Оформлення «Зошиту-обліку підручників»

 

Вересень

Бібліотекар

3.2

Оформлення картотеки читацьких формулярів у зв’язку з переоформленням класів.

 

Вересень

Бібліотекар

3.3

Редагування картотеки читацьких інтересів.

 

Протягом року

Бібліотекар

3.4

Аналітико – синтетична обробка матеріалів для тематичних картотек , тематичних папок.

Ведення картотек:

-         періодичних видань

-         хрестоматійних творів

-         тематичної картотеки «Освіта ХХ1 століття»

-         шкільні свята

-         цитат, афоризмів

-         персоналій

-         картотека індивідуального інформування

 

Протягом року

 Бібліотекар

3.5

     Поновлення матеріалу на стендах:

-         «Справочное бюро читателя»

-         «Бібліотека інформує»

-         «Куточок читача»

-         «Календар знаменних дат»

 

Протягом року

Бібліотекар

3.6

Організація куточка «Для вас, ерудити»

 

 

Вересень

 

Бібліотекар

3.7

Інформаційне наповнення та супровід сайту НВК №1

Протягом року

Бібліотекар

4

Довідково – бібліографічне обслуговування

 

 

 

4.1

ДБО учнів, вчителів:

-         постійне надання педагогічному колективу інформації про нові методичні й практичні дослідження, що стосуються галузі;

-         інформування вчителів, учнів про новинки літератури;

-         ведення інформаційного куточка для вчителів, учнів.

 

Протягом року

Бібліотекар

4.2

Виконання бібліотечних довідок: тематичних, адресних, фактографічних.

 

 Протягом року

Бібліотекар

4.3

Інформаційний супровід проблеми, над якою працює педагогічний колектив

Протягом року

Бібліотекар

ІІІ

Формування бібліотечного фонду.

Комплектування

 

 

 

1

Організація фонду. Розташування.

Комплектування. Списання

 

 

 

1.1

Ведення обліку бібліотечного фонду (сумарний та індивідуальний

Протягом року

 

 

Бібліотекар

1.2

Облік, технічна обробка та розміщення нових надходжень навчальної літератури.

 

Протягом року

 

 

Бібліотекар

1.3

Відбір літератури на списання

 

Серпень

Бібліотекар

1.4

Комплектування фонду періодичними виданнями.

Оформлення замовлення на періодичні видання

 

 

Листопад

Бібліотекар

1.5

Звірка «Книги сумарного обліку» з даними бухгалтерії

 

Серпень

Травень

Бібліотекар

1.6

Оформлення звіту про рух книжкового фонду

 

Травень

Бібліотекар

1.7

Актування надходжень періодичних видань

 

Січень

Бібліотекар

1.8

Вивчення складу бібліотечного фонду, аналіз його використання

 

Протягом року

Бібліотекар

1.9

Щорічна інвентаризація бібліотечних фондів навчальної літератури

 

Квітень

Бібліотекар

1.10

Підготовка підсумкового звіту про інвентаризацію бібліотечного фонду навчальної літератури

Квітень

Бібліотекар

1.11

 Інформування педагогічного колективу та відділу освіти про результати інвентаризації

 

Травень

Бібліотекар

1.12

Документальне оформлення списання вилучених із бібліотечного фонду непридатних для подальшого використання  навчальних видань.

 

Листопад

Бібліотекар

1.13

Документальне оформлення списання з бібліотечного фонду документів, втрачених читачами, зношених та пошкоджених видань.

 

Листопад

Бібліотекар

1.14

Виключення з фонду періодичних видань, термін зберігання яких закінчився

Червень

Бібліотекар

1.15

Підготовка статистичного звіту про наявні бібліотечні фонди навчальної літератури та показники забезпечення нею , дані про резерв і потребу підручників на наступний навчальний рік

 

 

Червень

Бібліотекар

1.16

Оформлення нових роздільників  за новими розділами, за алфавітом із портретами письменників.

 

 

Протягом року

Бібліотекар

1.17

Редагування та поповнення інформацією сайт шкільної бібліотеки

Протягом року

Бібліотекар

1.18

Прийняти участь у конкурсі  - відбору підручників для 9 класу

Лютий-квітень

Бібліотекар, вчителі

2

 

2.1

Збереження бібліотечного фонду

 

Ремонт літератури. Відремонтувати 150 прим

 

 

Протягом року

 

 

Бібліотекар

2.2

Проведення знепилювання книжкового фонду. Кожний останній день місяця – санітарний день

 

Протягом року

Бібліотекар

2.3

Проведення бесід щодо бережливого ставлення до книги, підручника: «Як працювати з підручником», «Скільки коштує підручник», «Правила поводження з підручником»

 

Протягом

року

Бібліотекар

2.4

Робота з читацькими формулярами з метою виявлення заборгованості, укладання списків боржників

 

Грудень

Бібліотекар

2.5

Видача підручників учням, педагогам, оформлення відповідних облікових документів згідно з затвердженим графіком

Серпень

Бібліотекар

2.6

Вивчення стану збереження підручників, підготовка  аналітичної довідки

Грудень

Квітень

 

Бібліотекар

2.7

Робота з реєстраційною картотекою підручників

 

Протягом року

Бібліотекар

2.8

Приймання підручників за графіком

 

 

Травень

Бібліотекар

2.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

 

 

 

 

 

Організація акції на краще збереження навчальної книги «Живи, книго!»

-         підготовку наказу «Про проведення акції «Живи, книго!»

-         вибір оргкомітету щодо проведення акції

-         проведення рейдів – перевірок на краще збереження підручників

-         розробити заходи щодо проведення акції «Живи, книго!»

Провести по класах бесіди про бережливе ставлення до навчальної книги.

 

Вересень- травень

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оргкомітет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотекар,

Класні керівники

 

 

 

 

2.11

Вести картотеку облікових карток фонду шкільних підручників згідно з інструкцією

Протягом року

Бібліотекар

2.12

Проаналізувати забезпеченість учнів підручниками, на підставі чого дати замовлення на їхнє отримання

Травень

Бібліотекар

2.13

Виступ-інформація на серпневій нараді про стан забезпечення підручниками учнів школи.

 

Серпень

Бібліотекар

2.14

Підготувати інформацію про підручники, що не повернули учні 11-х класів.

 

Травень

Бібліотекар

2.15

Вести своєчасну обробку та облік нових надходжень підручників.

 

Протягом року

Бібліотекар

2.16

 

 

 

 

 

Огляд читацьких формулярів з метою виявлення боржників (результати повідомляти класним керівникам

 

 

Протягом року

Бібліотекар

ІУ.

 

Робота з активом читачів

 

 

 

1.

Роботу бібліотечного активу та ради бібліотеки спрямувати на оволодіння навичками технічної обробки книг, розміщення літератури, уміння користуватися ДБА

 

Протягом року

 

Бібліотекар

2.

Залучити до активу бібліотеки учнів з кожного класу.

 

Протягом року

 

Бібліотекар

3.

Робота активу читачів з боржниками.

 

Протягом року

 

Бібліотекар

4.

Залучити актив до проведення масових заходів.

Протягом року

 

Бібліотекар

5.

Допомога активу читачів у повсякденній роботі бібліотекаря.

 

Протягом року

 

Бібліотекар

У

 Робота з батьками

 

 

 

1.

Виступи на батьківських зборах про збереження навчальної літератури.

 

Жовтень

Бібліотекар

2.

Інформація про нову літературу для батьків.

 

Протягом року

Бібліотекар

3.

Популяризація літератури для батьків з питань сімейного виховання

Протягом року

Бібліотекар

VI.

 Підвищення кваліфікації.

 Організаційно-методична робота

 

 

 

1.

Оперативне ведення бібліотечної документації

Протягом року

Бібліотекар

2.

Щоденний статистичний облік роботи бібліотеки

 

Протягом року

Бібліотекар

3.

Організація роботи методичного об’єднання бібліотекарів шкіл міста

Протягом року

Керівник МО

4.

Планування роботи МО шкільних бібліотекарів

Травень

Керівник МО

5.

Організація та ведення теоретичних семінарів.

 

Серпень

Листопад Січень

Квітень

 

 

Керівник МО

 

6.

 Участь у Всеукраїнському  конкурсі «Шкільна бібліотека – 2016-2017»

листопад - грудень

Бібліотекар

7.

Обмін досвідом з працівниками шкільних бібліотек.

 

Протягом року

Бібліотекар

8.

Раціонально використовувати і планувати свій робочий час

Протягом року

Бібліотекар

9.

Кожний четвер тижня – методичний день.

 

Протягом року

Бібліотекар

10.

Упорядкування документів, що утворюються в діяльності бібліотеки навчального закладу згідно з затвердженою номенклатурою справ

Протягом року

Бібліотекар

11.

Підготовка звіту за формою №80-а-рвк «Зведена звітність державних, публічних та інших бібліотек» для відділу культури.

 

Січень

Бібліотекар

УІІ.

 Організація роботи бібліотеки з

питань зміцнення матеріально-технічної бази бібліотеки

 

 

 

1.

Ремонт приміщення бібліотеки

 

Червень

Адміністрація

2.

Забезпечення заходів щодо збереження фонду бібліотеки та її майна.

 

Протягом року

Адміністрація,

бібліотекар